วิธีการจอง และ ชำระเงิน

การจอง หรือ สำรอง ห้องพัก

 1. เลือกห้องพักที่ต้องการจอง ในหน้ารายละเอียดห้องพักจะมี ปฏิทิน แสดง ราคา และจำนวนห้องว่าง ในแต่ละวัน
 2. เลือกวันที่ต้องการเข้าพัก โดยการเลือกวันในปฏิทิน
 3. ระบบจะแสดงราคารวมทั้งหมด
 4. กรอกรายละเอียดการจอง ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรติดต่อ และ จำนวนผู้เข้าพัก ให้เรียบร้อย แล้ว คลิกปุ่ม Book Now
 5. ตรวจสอบอีเมล ที่ได้กรอกไว้ จะได้รับอีเมลแจ้ง และทำการชำระเงิน
Booking Calendar1 Booking Calendar2 Booking-Calendar3

การชำระเงิน

ชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร (Bank Transfer)

ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM, เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM), Internet Banking หรือ Mobile Banking ได้

 • การโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์สาขา ตู้ ATM และเครื่อง CDM กรุณาเก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐานด้วย
 • การโอนเงินผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking กรุณาบันทึกเอกสาร Slip ไว้เป็นหลักฐานด้วย (หากสามารถทำได้)
  หรือกรุณาจับภาพหน้าจอหลังทำรายการเสร็จไว้ด้วย
KBank สาขาสามร้อยยอด เลขบัญชี 217-2-52293-1 ชื่อบัญชี นาย นพดล โกมลกิติศกุล

หมายเหตุ

 1. หลังจากลูกค้าได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงิน (แจ้งวันเวลาและยอดเงินที่โอน) ผ่านอีเมล  หากไม่มีการแจ้ง เจ้าหน้าที่ของเราจะไม่สามารถจองหรือสำรองห้องพักให้กับท่านได้ เพราะทางเราจะไม่มีทางทราบได้เลยว่ามียอดเงินเข้ามาแล้วหรือยัง และยอดเงินที่เข้ามานั้นเป็นของลูกค้าท่านใด
 2. ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างลูกค้าผู้ทำการโอนและธนาคาร